Open Every Day
022772818

Vascular Therapy

Vascular Therapy

โปรแกรมการรักษาและฟื้นฟูระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดเพื่อช่วยในการกำจัดไขมันส่วนเกินที่เกาะตามผนังหลอดเลือด (Plaque)  โดยทำให้ไขมันหรือคอเลสเตอรอลแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆ ลอยตัวอยู่ในกระแสเลือดโดยไม่ตกตะกอนหรือรวมตัวกันเป็นก้อนเกาะตามผนังหลอดเลือด ป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตัน (Atherosclerosis) ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ด้วยสาร Phosphatidylcholine ซึ่งเป็นไขมันธรรมชาติที่พบได้ในเยื่อหุ้มเซลล์

Phosphatidylcholine  คือไขมันที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้ผนังเซลล์มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงขึ้น เยื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่หลักในการปกป้องเซลล์ ช่วยทำให้สารอาหารและออกซิเจนผ่านเข้าสู่เซลล์ได้และเป็นทางผ่านของการขับของเสียออกจากเซลล์  เมื่อเยื่อหุ้มเซลล์มีความแข็งแรงจะส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ได้รับสารอาหารเพียงพอและขับของเสียออกจากเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังได้รับ Choline ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทชื่อ Acetylcholine ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบสื่อประสาทและความจำอีกด้วย

ประโยชน์ของการทำ Vascular therapy

  • ช่วยขจัดคราบไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือด (Plaque) และลดภาวะการเกิด Plaque  ในหลอดเลือด
  • ช่วยรักษาโรคหลอดเลือดแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และลดอาการเจ็บหน้าอก
  • ช่วยรักษาหลอดเลือดในสมองตีบตัน
  • ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล LDL
  • ช่วยเพิ่มระดับ HDL
  • ลดภาวะไขมันเกาะตับ
  • เพิ่มกรดไขมันจำเป็นให้แก่ร่างกาย
  • ช่วยให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีและนุ่มนวล
  • ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
  • ช่วยในการชะลอวัยของเซลล์อวัยวะโดยรวม