Open Every Day
022772818

โปรแกรมฟื้นฟูเข่าด้วย Growth Factor

โปรแกรมฟื้นฟูเข่าด้วย Growth Factor

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมฟื้นฟูเข่าด้วย Growth Factor
“ข้อเข่าเสื่อม” ไม่อยากผ่าตัด เรามีทางเลือก แนวทางการรักษาและฟื้นฟูอาการข้อเข่าเสื่อม โดยใช้การเร่งกระบวนการซ่อมแซมของร่างกายตามธรรมชาติหรือ (PRP)