Open Every Day
022772818

New Normal ไลฟ์สไตล์ที่คนทุกวัยต้องหันมาใส่สุขภาพ

27 พ.ค., 2020 | bangkok7_bangkok77 | No Comments

New Normal ไลฟ์สไตล์ที่คนทุกวัยต้องหันมาใส่สุขภาพ

 

แน่นอนว่า…เราก็ต่างก็ได้รับผลกระทบจากภัยสุขภาพการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของประชากรโลกในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เกิดเป็นนิสัยและความคุ้นชินใหม่ ซึ่งสังคมส่วนใหญ่ให้คำจำกัดความว่า “New Normal”  

อีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงก็คือคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับ“สุขภาพ” กันมากขึ้น มีความต้องการให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานต่อโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยต่างๆได้ดีขึ้น

 

 

                เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นศาสตร์ที่ช่วยดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย ต่างจากการตรวจสุขภาพประจำปีที่ใครหลายคนรู้จักโดยการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นจะเน้นตรวจคัดกรองโรคเพื่อหาความผิดปกติของร่างกายหรือผลเลือดที่บ่งชี้ถึงภาวะการเจ็บป่วย  เมื่อวินิจฉัยแล้วพบว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา แต่ในส่วนของเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือเวชศาสตร์เชิงป้องกันนั้นเป็นการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่เน้นตรวจดูความเสื่อมของร่างกาย เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือแนวโน้มในการเกิดโรค

เมื่อวิเคราะห์ความเสื่อมของร่างกายในแต่ละด้านแล้วก็จะเป็นกระบวนการฟื้นฟู เซลล์ อวัยวะ และระบบในร่างกายให้กลับมาทำงานได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม

ปัจจุบันเวขศาสตร์ชะลอวัยเป็นทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องการฟื้นฟูดูแลร่างกายให้สมบูรณ์ก่อนการเจ็บป่วย  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออย่าง COVD-19 คงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนครั้งสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกตระหนักถึงคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี และการไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอ อาจทำให้ร่างกายพ่ายต่อภัยสุขภาพที่คุกคามได้ทุกเมื่อ

 

6 โปรแกรม ทีคนทุกวัยหันมาดูแลสุขภาพตามแนวเวชศาสตร์ชะลอวัยในยุค New Normal

  1. โปรแกรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัส เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผู้คนให้ความสนใจกระตุ้นภูมิคุ้มกันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใช้โอโซนบำบัด การให้วิตามินในสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน Immune Booster ที่มีส่วนประสมของวิตามินซี มากกว่า 10,000 มิลลิกรัม ตัวช่วยเสริมเกาะป้องกันให้กับร่างกาย
  2. โปรแกรมตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสื่อมของร่ายกาย เป็นโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงลึก ว่าในแต่ละเซลล์ อวัยวะ ระบบของร่างกายมีความเสื่อมเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร เมื่อทราบผลแพทย์จะนำมาทำการวิเคราะห์ วางแผน แนะนำโปรแกรมการฟื้นฟูเพื่อให้ส่วนที่เสื่อมนั้นกลับมาทำงานได้อย่างปกติที่สุด
  3. โปรแกรมการให้วิตามินทางหลอดเลือด นอกจากการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสูตรวิตามินที่มีส่วนผสมของวิตามินซีความเข้มข้นสูงแล้ว การฟื้นฟูด้วยโปรแกรมการให้วิตามินทางหลอดเลือดแบบจำเพาะบุคคลก็เป็นโปรแกรมที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างตรงจุด อีกทั้งมีการวางแผนการฟื้นฟูร่วมกันระหว่างผู้รับบริการกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการของการฟื้นฟู
  4. โปรแกรมการสวนล้างลำไส้ด้วยระบบวารีบำบัด เนื่องจากการขับถ่ายในชีวิตประจำวันไม่สามารถขับของเสียออกได้หมด จึงทำให้มีการตกค้างของของเสียอยู่ตามผนังลำไส้ ซึ่งตะกรันของเสียจะขัดขวางการดูดซึมสารอาหาร รวมทั้งก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร การสวนล้างลำไส้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการทำควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย

 

           5. โปรแกรมการทานวิตามินเสริมอาหาร การรับประทานอาหารครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การรับประทานเพื่อให้ได้รับวิตามินหรือสารอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็สำคัญไม่น้อย ปัจจุบันการรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นทางเลือกที่คนรุ่นใหม่นิยมใช้ในการดูแลสุขภาพ

 

 

  1. โปรแกรมการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คนรักสุขภาพได้พูดคุยปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแพทย์จะเป็นผู้ร่วมวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนะนำการดูแลฟื้นฟูที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านสุขภาพ

 

ศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพ Bangkok Anti-Aging Center – BAAC ดำเนินงานภายใต้การดูแลมาตรฐานระดับสากลโดยมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้วิทยาการทางการแพทย์ และมาตรฐานการรักษาซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบุคลากรมืออาชีพ ที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญสูงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยบรรยากาศที่ให้ความผ่อนคลาย และเป็นกันเอง เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร มีบริการด้านสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ และความงาม ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น เราพร้อมที่จะดูแลและใส่ใจท่านเสมือนคนในครอบครัวภายใต้การบริการที่ดีที่สุด เพื่อความสุขของท่าน เเละคนที่ท่านรัก ปัจจุบันมีบริการทั้งหมด 3 สาขา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ตรงที่เบอร์  02-2772818 หรือแอดไลน์ ID : @BAAC

Bangkok Anti Aging Center – BAAC (Sutthisan)

3 Pramuan Suk Alley, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10320

https://goo.gl/maps/fAh2994Gw69TxR797

02-2772893 / 02-2772894

Bangkok Anti Aging Center – BAAC (Bangna)

BAAC สาขาบางนา 921 Bangkok Anti Aging Center Bang Na, Bangkok 10260

https://goo.gl/maps/7Eth2nXxwDU3ndXe9

02-0075115/ 02-0075116

 

Bangkok Anti Aging Center – BAAC (Pathumwan or Siam)

444 ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330

https://goo.gl/maps/ciAjxzPJNXLLDiPv5

02-0487032/ 02-0487034

Write Reviews

Leave a Comment

Please Post Your Comments & Reviews

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

No Comments & Reviews