Open Every Day
022772818

Knee Program

Knee Program

โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไร
ข้อเข่าเสื่อมหมายถึงการที่กระดูกอ่อนของเข่ามีการเสื่อมสภาพทำให้กระดูกอ่อนไม่สามารถเป็นเบาะรองรับน้ำหนักและมีการสูญเสียคุณสมบัติของน้ำหล่อเลี้ยงเข่า เมื่อมีการเคลื่อนไหวข้อเข่า ก็จะเกิดการเสียดสี และเกิดการสึกหรอของกระดูกอ่อน ผิวของกระดูกอ่อนจะแข็ง ไม่เรียบ เมื่อข้อเข่าเคลื่อนไหวจะเกิดเสียงดังในข้อ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด หากข้อเข่ามีการอักเสบก็จะมีการสร้างน้ำข้อเข่าเพิ่มทำให้เกิดการบวม ตึง และปวดข้อเข่า เมื่อมีการเสื่อมมากขึ้น ข้อเข่าก็จะมีการโก่งงอ ทำให้เกิดอาการปวดเข่าทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว และขนาดของข้อเข่าก็มีขนาดใหญ่ขึ้น ในที่สุดผู้ป่วยต้องใช้ไม้เท้าช่วยในการเดิน

อาการสำคัญที่สังเกตได้
– อาการปวดเข่า เป็นอาการที่สำคัญเริ่มแรกจะปวดเมื่อยตึงทั้งด้านหน้าและ ด้านหลังของเข่า หรือบริเวณน่อง เมื่อเป็นมากขึ้นจะปวดบริเวณเข่าเมื่อมีการเคลื่อนไหว กนั่งหรือเดินขึ้นบันไดไม่คล่องเหมือนเดิม
– มีเสียงในข้อ เมื่อเคลื่อนไหวผู้ป่วยจะรู้สึกมีเสียงในข้อและปวดเข่า
– อาการบวม ถ้าข้อมีการอักเสบก็จะเกิดข้อบวม
– ข้อเข่าโก่งงอ อาจจะโก่งด้านนอกหรือโก่งด้านใน ทำให้ขาสั้นลงเดินลำบากและ มีอาการปวดเวลาเดิน
– ข้อเข่ายึดติด ผู้ป่วยจะไม่สามารถเหยียดหรืองอขาได้สุดเหมือนเดิมเนื่องจากมี การยึดติดภายในข้อ

การรักษาแบบการแพทย์บูรณาการจาก BAAC
ขั้นตอนการรักษา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. รักษาไขข้อโดยการใช้เซลล์ซ่อมเซลล์
2. ฟื้นฟูไขข้อ ด้วย
– สารชีวภาพ หรือ วิตามิน
– ฝังเข็มสูตรเฉพาะเข่าเสื่อม
3. อาหารเสริม 4 ชนิด

ผลที่ได้จากการรักษาแบบการแพทย์บูรณาการจาก BAAC
1.ลดความเจ็บปวดของข้อเข่า
2. ช่วยลดความเสื่อม และชะลอความเสื่อมของข้อและกระดูก
3. ซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกและระบบข้อต่อ
4. เสริมสร้างและบำรุงความแข็งแรงของกระดูก

กล้ามเนื้อ ระบบเส้นเอ็น และระบบข้อต่อ ทำการรักษาโดย อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์ ผล 86.4% คือ 10 คน ดีขึ้น 8-9 คน แนวทางการรักษาจะจัดโปรแกรมการรักษาจำเพาะบุคคล ด้วยการฟื้นฟูเซลล์ไขข้อ โดยการใช้เซลล์ซ่อมเซลล์ การปรับโครงสร้าง การลดน้ำหนัก ร่วมกับท่าบริหารเฉพาะทาง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบเอ็น

ลงทะเบียนปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ