Open Every Day
022772818

Enercel​

Enercell

Enercell ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของเซลล์สำคัญในระบบภูมิคุ้นกันอย่าง NK Cell ได้ NK Cell ถือเป็นเซลล์ที่สำคัญมากในระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเซลล์ไวรัส จุลินทรีย์ และเซลล์มะเร็ง 

 • ได้รับการยืนยันถึงประสิทธิผลในการรักษาโรคอันเกิดจากแบคทีเรีย และ เชื้อไวรัส ไม่ว่าจะรักษาแยก หรือ รักษาร่วมกัน
 • สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยใช้เวลาประมาณ 30 วันสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก และ ประมาณ 10 สัปดาห์สำหรับการรักษาแบคทีเรียที่ดื้อยา
 • ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อ HIV และช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อ
 • ได้รับการยืนยันถึงประสิทธิภาพในการรักษาอาการท้องเสียจากการติดเชื้อในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี
 • ช่วยเสริมสร้างกำลังให้กับเนื้อเยื่อและเซลล์ในร่างกาย ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ ดังนี้
 • กระตุ้นระบบการทำงานของร่างกาย ทำให้มีสุขภาพดีขึ้น
 • เสริมสร้างกระบวนการสร้างและสลาย (Metabolism) ให้กับร่างกาย
 • ป้องกันการติดเชื้อ
 • ป้องกันความเครียด
 • สามารถเพิ่มความหนาแน่นให้กับกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงภายในระยะเวลา 24-28 ชั่วโมง
 • ไม่มีผลข้างเคียงในเชิงลบ
 • สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและให้ประสิทธิภาพได้ดีกับวัยผู้สูงวัย
 • สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและให้ประสิทธิภาพได้ดีแม้แต่ในวัยทารกหรือวัยเด็ก
 • สามารถใช้ควบคู่กันได้กับการฝังเข็ม โดยเราจะเรียกวิธีการนี้ว่า Enerpuncture

 • ไม่มีข้อห้ามใช้ร่วมกับยารักษาโรค สมุนไพร อาหารเสริม หรือ การฟอกไต