Open Every Day
022772818

NK Cell Therapy ด่านแรกของการจัดการเซลล์มะเร็ง ลงทะเบียนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี

8 เม.ย., 2021 | bangkok7_bangkok77 | No Comments

NK Cell Therapy ด่านแรกของการจัดการเซลล์มะเร็ง ลงทะเบียนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี

     NK Cell (Natural Killer Cell) หรืออาจเรียกว่า เซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง (Cytotoxic lymphocyte) ที่สำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติในร่างกาย มีหน้าที่ในการทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและตอบสนองต่อการก่อตัวของก้อนมะเร็ง

      อย่างไรก็ตามในภาวะปกติ เม็ดเลือดขาว NK Cell พบได้ค่อนข้างน้อยในกระแสเลือด โดยพบเพียง 15% ของจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) ทั้งหมด ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต รวมทั้งสารก่อภูมิแพ้ หรือแม้กระทั่งเซลล์ในร่างกายที่เจริญเติบโตผิดปกติหรือเซลล์มะเร็ง 

 

     อีกทั้งการศึกษาพบว่าจำนวนของเม็ดเลือดขาว NK Cell จะลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับอุบัติการณ์ของมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุ

 

     ดังนั้นเม็ดเลือดขาว NK Cells จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งเปรียบเสมือนด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกัน (Innate Immune System) ในการค้นหาและทำลายเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นและควบคุมการติดเชื้อไวรัสต่างๆ

บทบาทหน้าที่ของ NK cell ต่อการทำลายเซลล์มะเร็ง

 

 • The Effect in Removing Cancer Cells that are Generated Every Day ร่างกายของเรามีเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติเกิดขึ้นนับพันเซลล์ต่อวัน NK Cell มีหน้าที่ในการค้นหาและทำลายเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านั้นก่อนที่จะมีโอกาสแบ่งตัวเพิ่มจำนวนจนแสดงออกเป็นโรคมะเร็งในที่สุด

 • The Effect in Preventing Recurrence and Metastasis of Cancer ในกรณีที่มะเร็งนั้นแม้จะรักษาหายแล้วแต่ในความเป็นจริงอาจจะยังมีเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งจำนวนเล็กน้อยเล็ดรอดอยู่และรอคอยโอกาสในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนและกลับเป็นซ้ำในที่สุด NK Cell จะคอยตามหาเซลล์ดังกล่าวและทำลาย กล่าวคือ NK Cell มีบทบาทในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

 • The Effect in Enhancing Immune Response to Cancer ในกลไกการทำลายเซลล์มะเร็งของระบบภูมิคุ้มกันนั้นต้องอาศัยการทำงานของร่วมกันของเซลล์เม็ดเลือดในระบบภูมิคุ้มกันหลายชนิดทั้ง Dendritic Cell และ Cytotoxic T Cell โดยพบว่า NK Cellจะช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์ดังกล่าวโดยการหลั่งไซโตไคน์หลายชนิด ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งมากขึ้น

ปัจจุบันทางการแพทย์สามารถตรวจ NK Cell Count และ NK Activity ได้ เพื่อประเมินความสามารถในการทำลายเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็งของแต่ละบุคคลได้จากการเจาะเลือด ดังนั้นผู้ที่ควรได้รับประโยชน์จากการตรวจคือสำหรับผู้ที่ตรวจแล้วพบว่า มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ ซึ่งนั้นหมายถึง กลุ่มคนที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้บ่อยขึ้น หายยากขึ้นร่วมทั้งมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นด้วย เราจึง แนะนำการตรวจ NK cell ในคนที่มีความเสี่ยงต่างๆ

การตรวจหาจำนวนและประสิทธิภาพของ NK Cells

    1. ถ้าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 

 • เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหรือกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง

 • เป็นผู้ที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีแนวโน้มทำลายสุขภาพ เช่น เครียดบ่อย พักผ่อนน้อย ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เป็นต้น

 • มีภาวะโภชนาการที่ไม่ดี น้ำหนักเกินมาตรฐานหรือน้อยกว่ามาตรฐานมากเกินไป จากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอต่อร่างกาย

 • ผู้ที่ได้รับยาบางประเภท เช่น ยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิคุ้มกัน

  2. ถ้ามีค่าปกติ 

 • ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในภาวะปกติ

   

  3.ถ้ามีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน

 • ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินกว่าปกติ อาจเกิดจากภาวะของโรคหรือมีการติดเชื้อ

 

          สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีค่า NK Cells ที่ต่ำหรือสูงกว่าค่ามาตรฐาน ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปรับระบบภูมิคุ้มกันให้กลับมาเป็นปกติ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายได้ เช่น มะเร็ง เป็นต้น

 

          ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะรักษาระดับจำนวนและประสิทธิภาพของ NK Cells ให้ดีได้ในระยะยาว และสามารถตรวจเพื่อประเมินสุขภาพหรือติดตามผลการให้ NK Cells ได้ทุก 4-6 สัปดาห์

NK Cell Therapy

          คือการเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของ NK Cells จากภายนอกร่างกายด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวน NK Cells ในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีการนี้จะแยก NK Cells ออกมาเพาะเลี้ยง ทำการเพิ่มทั้งจำนวนและประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อเซลล์พร้อมจึงใส่คืนกลับเข้าร่างกายเพื่อเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว วิธีนี้มีความปลอดภัยสูงเพราะใช้เซลล์ของตัวเอง และสามารถทำซ้ำได้จนกว่าระดับ NK Cells เป็นที่น่าพอใจ 

 

          เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง หรือผู้ที่มี NK Cells ต่ำต้องการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อรักษาสภาวะที่ดีนี้ไว้ให้คงอยู่ ซึ่งแพทย์จะทำการวินิจฉัยค่าดังกล่าวประกอบกับการตรวจสุขภาพโดยรวม เพื่อแนะนำวิธีการ ทางเลือกในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน หรือให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป เช่น การรับประทานยา หรือทำการจัดเก็บภูมิคุ้มกันที่สำคัญจากเลือด (Active NK Cells + Lymphocytes) เพื่อนำมาใช้เพิ่มระดับภูมิต้านทานได้ในทันที หรือฝากเก็บไว้ใช้ในอนาคตเมื่อต้องการ ซึ่งภูมิคุ้มกันที่เพาะเลี้ยงได้จาก NK Cells นั้นจะเก็บไว้ได้ถึง 5 ปี

💁สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
💚สำนักงานใหญ่ สุทธิสาร 02-2772818  เปิดทุกวัน จันทร์-เสาร์ (เวลา 09:00 น.- 17:00 น.)
💚 Line : @BAAC  https://lin.ee/lpiSXfM
💚 Inbox : m.me/BangkokAntiAgingCenter

Write Reviews

Leave a Comment

Please Post Your Comments & Reviews

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

No Comments & Reviews