8 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อย

     ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อแก่ตัวลง ร่างกายเริ่มเสื่อมถอย อวัยวะต่างๆในร่างกายทำได้ไม่เท่าวัยหนุ่มสาว ผมหงอก ริ้วรอย ผิวเหี่ยวย่น เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงไม่ได้ เเต่ผู้สูงอายุสามารถรับมือได้ ถ้ามีการเตรียมพร้อมตั้งเเต่เนิ่นๆ หรือก่อนที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

1. โรคเรื้อรัง

     ข้อมูลจากสภาแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ผู้สูงอายุประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1  โรค และผู้สูงอายุอีกจำนวน  77 เปอร์เซ็นต์ มีโรคประจำตัวอย่างน้อย 2 โรค  โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุดคือ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน โรคพวกนี้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตคิดเป็น 1 ใน 3  ของจำนวนผู้เสียชีวิตในเเต่ละปีอีกด้วย

      ศูนย์ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเรื้อรังแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอมริกา แนะนำ ให้ผู้สูงอายุพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้ง เลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพ และออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อช่วยป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง

      อย่างไรก็ตามสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุเป็นโรคเรื้อรังมากขึ้น  คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิต การกิน การเคลื่อนไหวเเละออกกำลังกายน้อย ส่งผลให้ผู้สูงอายุอ้วนมากขึ้น ต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังตามมา ในทางตรงกันข้าม หากลดปัจจัยเหล่านี้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้อ้วนลงได้ ก็จะช่วยลดอัตตราการเกิดโรคเรื้อรังได้

2. ความจำ

       ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือ ภาวะสมองเสื่อม มีการสูญเสียการรับรู้ เรื่องระบบคิด ความจำ จากข้อมูลทางสถิติพบว่ามีคนทั่วโลก ประมาณ 47.5 ล้านคน มีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งในปี 2050 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยมีภาวะสมองเสื่อมมาก เกือบ 3 เท่า

       ข้อมูลจากสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น เกิดขึ้นได้หลายปัจจัยรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังด้วย เเต่สำหรับโรคที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการพัฒนาไป่สภาวะสมองเสื่อมได้ เช่น ยา สารเสพติด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึมเศร้า เอชไอวี และการสูบบุหรี่

3. สุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือ ภาวะซึมเศร้า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีปัญหาทางจิตกว่า 15 เปอร์เซ็นต์

สำหรับโรคทางจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ ภาวะซึมเศร้า ซึ่งเกิดขึ้นได้ 7 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 

แนวทางการแก้ไขและจัดการที่ดีนั้น ควรมีการส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ดี ควบคู่กับกับการมีสุขภาพดี เช่นจัดให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีการช่วยเหลือและสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว เพื่อน หรือเครือข่ายต่างๆเพื่อช่วยรักษา ป้องกันอาการซึมเศร้า

4. อุบัติเหตุ หกล้ม และการบาดเจ็บทางร่างกาย

      ข้อมูลทางสถิติ ระบุว่า ทุก ๆ 15 วินาที ผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก มีจำนวนที่ต้องเข้ารักษาในห้องห้องฉุกเฉินจำนวนมาก และทุกๆ 29 วินาที พบผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุการบาดเจ็บอันดับต้น ๆ ของผู้สูงอายุ

      สาเหตุที่สำคัญทำให้ผู้สูงอายุต้องประสบปัญหาการบาดเจ็บ หกล้มได้ง่าย เพราะความเสื่อมของสภาพร่างกายตามอายุ ผู้สูงอายุจะมีมวลกระดูกน้อย มีโอกาสแตกหักได้ง่าย และมีมวลกล้ามเนื้อน้อยลง สูญเสียความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ส่งผลให้สุขภาพผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่าย

      สำหรับโรคที่เสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เเละการบาดเจ็บทางร่างกายได้ง่าย เช่น โรคกระดูกพรุน และโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น

      อย่างไรก็ตามการหกล้ม บาดเจ็บนั้นอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในหลายกรณี และหลายๆเหตุการณ์ ผู้สูงอายุสามารถป้องกันได้ เช่น เพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้น โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบเเรงต้าน ช่วยเพิ่มมวลกระดูก และการปรับเปลี่ยนสภาพเเวดล้อมภายในบ้าน

5. ภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหาร

       ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือภาวะการขาดสารอาหาร หรือภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี มักจะมีภาวะขาดสารอาหารที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมา เช่น ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ภาวะซึมเศร้า โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น

      วิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยป้องกันการขาดอาหารในผู้สูงอายุได้ คือการส่งเสริมและเพิ่มให้ผู้สูงอายุมีการบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น ลดการบริโภคไขมันอิ่มตัว และเกลือให้น้อยลง

     สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเตรียมอาหารได้เอง ควรมีลูกหลานที่สามารถจัดอาหารที่ครบตามหลักโภชนาการให้กับผู้สูงอายุได้

6. ความบกพร่องระบประสาทสัมผัส

     ความบกพร่องทางประสาทสัมผัส เช่น การมองเห็น และการได้ยินเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุชาวอเมริกันที่อายุมากกว่า 70 ปี ข้อมูลจาก CDC  ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้สูงอายุจำนวน 1ใน 6คน มีความบกพร่องทางสายตา และ 1 ใน 4 มีความบกพร่องทางการได้ยิน

      เเต่ก็เป็นเรื่องที่โชคดี เพราะว่าปัญหาทั้งสองนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยเครื่องมือ เช่น ใช้เเว่นตาช่วยในการมองเห็น หรือเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูตึง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการประเมินการสูญเสียการได้ยิน เเละเครื่องมือในการช่วยฟัง

7. สุขภาพช่องปาก

     เรามักมองข้ามปัญหาสุขภาพสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ซึ่งในทางกับกันเป็นปัญหาที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด ข้อมูลจากแผนกสุขภาพช่องปากของ CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะไม่มีฟันธรรมชาติ ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีปัญหาโรคฟันผุ (ฟันผุอาจนำไปสู่ความยากลำบากในการกิน กลือนอาหารได้)  

      สำหรับปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปากแห้ง โรคเหงือก และโรคมะเร็งปาก อย่างไรก็ตามปัญหาสุขภาพเหล่านี้สามารถจัดการการ และป้องกันได้โดยการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ

8. ปัสสาวะเล็ด และอาการท้องผูก

     ภาวะปัสสาวะเล็ดและอาการท้องผูก ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เเต่ปัญหาเหล่านี้เราสามารถจัดการและป้องกันได้ เช่น การเลือกกินอาหารที่ดีต่อระบบขับถ่าย

      ปัจจุบันมีบริการทั้งหมด 3 สาขา (สุทธิสาร / บางนา / สยาม) สำหรับติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ตรงจุด หากท่านมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม หรือต้องการตรวจเช็คระดับความเสื่อมของกระดูก และข้อเข่า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้ามาได้

ที่เบอร์  02-2772818 หรือแอดไลน์ ID : @BAAC 
 Line https://lin.ee/lpiSXfM คลิก

Facebook Inbox : BAAC-Bangkok Anti-Aging Center
 Inbox : m.me/BangkokAntiAgingCenter คลิก

Bangkok Anti Aging Center – BAAC (Sutthisan) 02-2772893 / 02-2772894

Bangkok Anti Aging Center – BAAC (Bangna) 02-0075115/ 02-0075116

Bangkok Anti Aging Center – BAAC (Pathumwan or Siam) 02-0487032/ 02-0487034

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น