DNA TEST (การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการเกิดโรค)

     

โปรแกรมการตรวจยีนทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง 32 ชนิดโดยสามารถตรวจหาจุดเสี่ยงใน ดีเอ็นเอได้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคมะเร็งหรือไม่ก็ตาม


โปรแกรม การตรวจยีนพันธุกรรม จำนวน 67 ยีนในดีเอ็นเอ ที่มี ความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของ การเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด (CVD) และ โรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญ ผิดปกติ(Metabolic เช่นโรคเบาหวาน เป็นต้น

 

โปรแกรมการตรวจยีนพันธุกรรม จำนวน 139 ยีน ที่มีอิทธิพล ต่อภาวะสุขภาพดีและความแข็งแรง สมบูรณ์ของร่างกาย เช่น การ ตอบสนองต่อโภชนาการและ อาหารเสริม อัตราการเผาผลาญ สารอาหาร ความสามารถในการ กำจัดพิษของเซลล์

 

โปรแกรมการ ตรวจเกี่ยวกับการ ตอบสนองต่อยาและอาการไม่พึง ประสงค์ต่อยาจะสามารถช่วย แพทย์ในการคัดเลือกชนิดยาและ ปริมาณที่เหมาะสมตามประวัติทาง พันธุกรรมได้ โปรแกรมการตรวจคัด

 

 

โปรแกรมการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม เกี่ยวกับการเกิดโรคในเด็ก

ปัจจุบันมีบริการทั้งหมด 3 สาขา สำหรับติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ตรงจุด หากท่านมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม หรือต้องการตรวจเช็คระดับความเสื่อมของกระดูก และข้อเข่า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้ามาได้

ที่เบอร์  02-2772818 หรือแอดไลน์ ID : @BAAC 
 Line https://lin.ee/lpiSXfM คลิก

#Facebook Inbox : BAAC-Bangkok Anti-Aging Center
 Inboxm.me/BangkokAntiAgingCenter คลิก

Bangkok Anti Aging Center – BAAC (Sutthisan) 02-2772893 / 02-2772894

Bangkok Anti Aging Center – BAAC (Bangna) 02-0075115/ 02-0075116

Bangkok Anti Aging Center – BAAC (Pathumwan or Siam) 02-0487032/ 02-0487034

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น