Open Every Day
022772818

PLACENTA THERAPY ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการกระตุ้นเซลล์

23 มิ.ย., 2020 | bangkok7_bangkok77 | No Comments

PLACENTA THERAPY ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการกระตุ้นเซลล์

      หลังเข้าโปรแกรม Placenta Therapy 1-2 สัปดาห์ หลังฉีดจะเห็นการ เปลี่ยนแปลงของผิวพรรณที่ดูอ่อนกว่าวัย การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ระบบสมดุลของฮอโมนเป็นปกติมากขึ้น เเละสามารถแก้ไขปัญหาที่สืบ เนื่องมาจากความเสื่อมของเซลล์เเละอวัยวะต่างๆได้

Write Reviews

Leave a Comment

Please Post Your Comments & Reviews

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

No Comments & Reviews